Suplementacja

HydraCel - dodatek do wody, który poprawi Twój nastrój

Hydra Cel to niby zwykła mieszanina magnezu, wapnia i wody destylowanej, jednak jej regularne dodawanie do wody może znacznie poprawić Twój ogólny stan zdrowa, a takze wspomóc niejedną terapię. 

Stosowanie produktu HydraCel pozwoli:

  • poprawić biologiczne właściwości wody;
  • zabezpieczyć 100% hydratację (uwodnienie)komórek;
  • podnieść jakość przyswajania substancji odżywczych i ich transport do komórek.

Powierzchniowe napięcie wody odgrywa ważną rolę w procesach utleniania i redukcji organizmu. Bardziej „płynna woda’’ bierze aktywniejszy udział w procesie rozkładu związków biologicznych. Wewnątrzkomórkowa i międzykomórkowa woda ma wystarczająco niskie napięcie powierzchniowe. W celu poprawy jej własności stosuje się HydraCel. Produkt HydraCel to mineralny koncentrat, który sprzyja obniżeniu napięcia powierzchniowego wody i poprawieniu właściwości płynów międzykomórkowych takich jak: pH i przewodność elektryczną, tworząc w ten sposób warunki do aktywniejszego udziału płynów w procesach biologicznych.

Działanie substancji czynnych

Koloidalna baza do budowy kryształów mineralnych to źródło naładowanych ujemnie jonów. Działając jak drobne magnesy, przyciągają do swojej powierzchni cząsteczki wody i tworzą ciekłe kryształy. Powstający na kryształach ładunek elektryczny zmienia właściwości wody.

Dwutlenek krzemu ma postać mikrokuleczek o średnicy ok. 5 μm, które grupują się, tworząc większe struktury. Takie cząsteczki mają mnóstwo naładowanych odcinków, łatwo wiążą się z wodą i substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach, posiadają właściwości fizyczne, które nie są charakterystyczne dla innych form dwutlenku krzemu. Substancje odżywcze, przed ich wykorzystaniem przez organizm, powinny być rozpuszczone. Rozpuszczalne w wodzie związki posiadają krytyczne napięcie powierzchniowe. Po przekroczeniu znacznika napięcia krytycznego nie dochodzi do zwilżania substancji.

Woda zwilża powierzchnię dzięki obecności wiązania wodorowego. Atomy wodoru wchodzące w skład cząsteczki wody mają ładunek dodatni, aby zostać zwilżoną, powierzchnia musi mieć ujemny ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny na cząsteczkach koloidalnych znacznie przewyższa ładunek wiązania wodorowego. Po dodaniu do pożywienia cząsteczki przyłączą się do powierzchni substancji odżywczych, powiększają ją i tworzą ogromną liczbę odcinków, w których ma miejsce połączenie, przy pomocy wiązań wodorowych, na całej objętości cieczy. W efekcie produkt jest w 100% zwilżony.

Rozpuszczalne w tłuszczach substancje odżywcze nie zwilżają się wodą. Podczas inkapsulacji cząsteczek tłuszczu w strukturę koloidalną powstaje malutka kulka, która jest na zewnątrz związana wodą, a wewnątrz tłuszczem i posiada na powierzchni ładunek ujemny. Ten właśnie ładunek warunkuje wchłonięcie cząsteczek pożywienia przez błonę śluzową jelita i dalsze ich przyswajanie.